بهره برداری از ساختمان اداری شرکت ستاره میزبان پارسیانundefined

بهره برداری از ساختمان اداری شرکت ستاره میزبان پارسیان

توسط : مرتضی نجفیان
در ادامه روند رو به رشد این مجموعه و همچنین تکریم مشتریان و فراهم آوردن فضایی جهت آسایش پرسنل ، ساختمان اداري شركت ستاره ميزبان پارسيان با تلاش های شبانه روزی مدیران شرکت با مساحت ٢٤٠ متر مربع در دو طبقه به بهره برداري رسيد.

در ادامه روند رو به رشد این مجموعه و همچنین تکریم مشتریان و فراهم آوردن فضایی جهت آسایش پرسنل ، ساختمان اداري شركت ستاره ميزبان پارسيان با تلاش های شبانه روزی مدیران شرکت با مساحت ٢٤٠ متر مربع در دو طبقه به بهره برداري رسيد .

 اين ساختمان شامل اتاق استراحت پرسنل توليد ؛ حمام و سرویس بهداشتی مستقل پرسنل توليد و دفاتر مديريت ؛ اداري و مالي شركت ميباشد .

بهره برداری از ساختمان اداری شرکت ستاره میزبان پارسیان

 

بهره برداری از ساختمان اداری شرکت ستاره میزبان پارسیان

 

بهره برداری از ساختمان اداری شرکت ستاره میزبان پارسیان

 

بهره برداری از ساختمان اداری شرکت ستاره میزبان پارسیان

 

بهره برداری از ساختمان اداری شرکت ستاره میزبان پارسیان

نظرات :