با تیم ما ملاقات کنید

هیئت مدیره ما

سارا هرمزی نژاد

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

محمد هرمزی نژاد

رئیس هیئت مدیره

سها عبدالله پور

قائم مقام مدیر عامل و مدیر بازاریابی و فروش