سه شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶

بازدید جناب آقای امیر منصور شیرازیان(مدیریت شرکت نایلون سپید) از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

بازدید جناب آقای امیر منصور شیرازیان(مدیریت شرکت نایلون سپید) از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان

چهار شنبه، 5 مهر ۱۳۹۶

بازدید جناب آقای مهندس مس فروش ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان


بازدید جناب آقای مهندس مس فروش ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت از غرفه شرکت ستاره میزبان پارسیان