۳۰ شهریور ۱۴۰۱

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با حضور اقای مهندس فلاحتی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست با حضور اقای مهندس فلاحتی

۳۰ شهریور ۱۴۰۱

غرفه شرکت میزبان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

غرفه شرکت میزبان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نمایی از محصولات میزبان در نمایشگاه

نمایی از محصولات میزبان در نمایشگاه

۱ مهر ۱۴۰۱

بسته بندی جدید محصولات میزبان در غرفه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

بسته بندی جدید محصولات میزبان در غرفه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

۲ مهر ۱۴۰۱

بازدید شرکت اسپاد گستر و دسته گل ویژه غرفه میزبان

بازدید شرکت اسپاد گستر و دسته گل ویژه غرفه میزبان