26 شهریور ۱۴۰۲

تیم پر تلاش میزبان

تیم پر تلاش میزبان

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

غرفه میزبان

غرفه میزبان

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

نمایی از غرفه میزبان و حضور میهمانان

نمایی از غرفه میزبان و حضور میهمانان

۲۶ شهریور ۱۴۰۲

غرفه میزبان و حضور بازدیدکنندگان در غرفه

غرفه میزبان و حضور بازدیدکنندگان در غرفه

۲۷ شهریور ۱۴۰۲

محصولات میزبان در غرفه امسال

محصولات میزبان در غرفه امسال

۲۷ شهریور ۱۴۰۲

بازدید جناب آقای مهندس فخرایی مدیر عامل پتروشیمی فارابی از غرفه میزبان

بازدید جناب آقای مهندس فخرایی مدیر عامل پتروشیمی فارابی از غرفه میزبان

۲۷ شهریور ۱۴۰۲

جناب آقای مهندس علی فلاحتی رییس مجموعه میزبان

جناب آقای مهندس علی فلاحتی رییس مجموعه میزبان